Mehmet Ağa Çeşmesi, Balkapanı Hanı

Mehmet Ağa Çeşmesi, Balkapanı Hanı / 21 Ekim 2008