Paşmakçı Tekkesi, Kasımpaşa

Kasımpaşa Paşmakçı Tekkesi / 29 Temmuz 2008

Paşmakçı Tekkesi Haziresi