Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi, Darülhadis ve Camii

Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi, Darülhadis ve Camii / 3 Ağustos 2008

Köprülü Mehmet Paşa Camii Minaresi