Şenlikdede Camii

Şenlikdede Camii / 4 Ağustos 2008

Şenlikdede Camii, Beşiktaş

Şenlikdede Camii Minaresi Altındaki Kitabe, Beşiktaş