Kethüda Mehmet Efendi Çeşmesi, Şişhane

Kethüda Mehmet Efendi Çeşmesi, Şişhane / 12 Ağustos 2008