İski Vakıf Sular Müdürlüğü Bahçesindeki Çeşme, Bahçeköy

İski Vakıf Sular Müdürlüğü Bahçesindeki Çeşme, Bahçeköy / 19 Eylül 2008