Sofular Yokuşu Çeşmesi, Eyüp

Sofular Yokuşu Çeşmesi / 30 Ağustos 2008

Sofular Yokuşu Çeşmesi Kitabesi