Yıldız Dede Tekkesi, Bahçekapı

Yıldız Dede Tekkesi / 7 Ağustos 2008

Yıldız Dede Tekkesi Kitabesi