Yahya Efendi Dergahı Türbe ve Sandukalar

Yahya Efendi Dergahı Türbe ve Sandukalar / 9 Ağustos 2008

İbrahim Bey

Güzelce Ali Paşa Türbesi

Mehmet Nuri Şemseddin Hazretleri

Yahya Efendi

Şeyh Yahya Efendi Hazretleri

Yahya Efendi Dergahından