İbnülemin Çeşmesi, Üsküdar

İbnülemin Çeşmesi, Üsküdar / 28 Ocak 2009

 

İbnülemin Çeşmesi, Üsküdar