Hacı Ferhat Sıbyan Mektebi

Hacı Ferhat Sıbyan Mektebi / 25 Ağustos 2008