Sivasi Tekkesi, Nişanca – Eyüp

Sivasi Tekkesi, Nişanca – Eyüp / 30 Ağustos 2008

Sivasi Tekkes, Nişanca – Eyüp

Pir Abdul Mecid Sivasi ve Şeyh Abdulbaki Efendi Kabirleri

Sivasi Tekkes, Nişanca – Eyüp

Sivasi Tekkes, Nişanca – Eyüp

Sivasi Tekkesi Haziresi, Nişanca – Eyüp

Sivasi Tekkesi Haziresi, Nişanca – Eyüp

Pir Abdul Mecid Sivasi ve Şeyh Abdulbaki Efendi Kabirleri

Sivasi Tekkesi, Nişanca – Eyüp

Sivasi Tekkesi, Nişanca – Eyüp