Şah Sultan Sıbyan Mektebi, Eyüp

Şah Sultan Sıbyan Mektebi, Eyüp / 30 Ağustos 2008