Şehzade Mahmut Türbesi ve Şeyhülislam Bostanzade Mehmet Türbesi

Önde Şehzade Mahmut Türbesi – Sağda Şeyhülislam Bostanzade Mehmet Türbesi / 9 Şubat 2016