İstanbul’un Ortasını Betimleyen Porfir Sütun, Şehzadebaşı

İstanbul’un Ortasını Betimleyen Porfir Sütun, Şehzadebaşı / 9 Şubat 2016