Kethüdâzâde Ahmed Refî Nişan Taşı, Okmeydanı

Kethüdâzâde Ahmed Refî Nişan Taşı, Okmeydanı / 22 Ocak 2015

Kethüdâzâde Ahmed Refî Nişan Taşı, Okmeydanı