İhramcı Mehmet Sıddık Efendi Çeşmesi

İhramcı Mehmet Sıddık Efendi Çeşmesi / 10 Mart 2008