Zeynep Sultan Sıbyan Mektebi

Zeynep Sultan Sıbyan Mektebi / Türkiye Anıtlar Derneği Binası / 4 Ocak 2014