Nevruz Kadın Sıbyan Mektebi, Süleymaniye

Nevruz Kadın Sıbyan Mektebi, Süleymaniye / 11 Ekim 2014