Şeyh Türlü Tekkesi, Edirnekapı

Şeyh Türlü Tekkesi, Edirnekapı / 16 Eylül 2008

Şeyh Türlü Tekkesi, Edirnekapı