Abdüssadık Bin Amr Bin Same Kabri, Eğrikapı

Abdüssadık Bin Amr Bin Same Kabri, Eğrikapı / 16 Eylül 2008