Abdüssadık Bin Amr Bin Same Kabri, Eğrikapı

Abdüssadık Bin Amr Bin Same Kabri, Eğrikapı / 1 Kasım 2008