Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’nin Sıbyan Mektebi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’nin Sıbyan Mektebi / 26 Kasım 2008