Balâ Mektebi

Balâ Mektebi, Mevlanakapı / 21 Ocak 2009

Balâ Mektebi Üzerindeki Kitabe