Şeyh Murat Efendi Tekkesi, Nişanca

Şeyh Murat Efendi Tekkesi – Şeyh Murad Buhari Tekkesi / 24 Ocak 2009

Şeyh Murat Efendi Tekkesi
Şeyh Murat Efendi Tekkesi
Şeyh Murat Efendi Tekkesi
Şeyh Murat Efendi Tekkesi, Nişanca

Şeyh Murat Efendi Tekkesi
Şeyh Murat Efendi Tekkesi
Şeyh Murat Efendi Tekkesi
Şeyh Murat Efendi Tekkesi, Nişanca