Günbatımında Süleymaniye ve Rüstem Paşa Camii Minareleri

Günbatımında Süleymaniye ve Rüstem Paşa Camii Minareleri / 8 Kasım 2009