Ayasofya: İmparator Kapısı Üstünde Pantokrator İsa Mozaiği

Ayasofya İmparator Kapısı Üstünde Pantokrator İsa Mozaiği / 28 Mart 2008

İmparator Kapısı üstünde Pantokrator İsa ve önünde secde eden
imparatorun VI. Leon olduğu düşünülmektedir..
Sol madalyonda Meryem, sağdakinde ise Cebrail görülmektedir.
İsa’nın elinde “Size selamet olsun, ben evrenin ruhuyum” yazısı vardır.