Kethüda Mehmet Efendi Çeşmesi, Kasımpaşa

Kethüda Mehmet Efendi Çeşmesi / 12 Nisan 2008