Ahmet Kethüda Çeşmesi, Cağaloğlu

Ahmet Kethüda Çeşmesi, Cağaloğlu / 18 Mayıs 2008

Ahmet Kethüda Çeşmesi Kitabesi, Cağaloğlu