Şeyh Hamza Tekkesi

Şeyh Hamza Tekkesi, Fatih Beyceğiz / 21 Mmayıs 2008