Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi, Eyüp

Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi / 6 Haziran 2008