Evrenos Dede Kabri ve Arkasındaki Ahşap Ev, Eyüp

Zalpaşa Caddesi Üzerinde Evrenos Dede Kabri ve Arkasındaki Ahşap Ev, Eyüp