Yoros Kalesi’nden Anadolukavağı

Yoros Kalesi’nden Anadolukavağı / 7 Mayıs 2008