Hz. Şube Türbesi, Eğrikapı

Hz. Şube Türbesi, Eğrikapı/ 17 Mayıs 2008