İvaz Efendi Çeşmesi / Mimar Mustafa Ağa Çeşmesi, Ayvansaray

Mimar Mustafa Ağa Çeşmesi / İvaz Efendi Çeşmesi, Ayvansaray / 17 Mayıs 2008