Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi

Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi veya son dönemlerde kullanıldığı adı ile  İstanbul Çocuk Mahkemeleri / 12 Haziran 2010