İzzettin Keykavus Türbesi ve Şifaiye Medresesi, Sivas

İzzettin Keykavus Türbesi, Sivas / 2 Ekim 2015