Darphane-i Amire Duvarındaki Çeşme, Topkapı Sarayı

Darphane-i Amire Duvarındaki Çeşme, Topkapı Sarayı / 4 Temmuz 2008