İsmail Paşa ve Abud Efendi Yalıları, Kandilli

İsmail Paşa ve Abud Efendi Yalıları, Kandilli / 19 Nisan 2009