Üsküdar Yeni Valide Külliyesi Sıbyan Mektebi

Yeni Valide Külliyesi Sıbyan Mektebi / 20 Temmuz 2008