Kaşgari Tekkesi Çeşmesi, Eyüp

Kaşgari Tekkesi Çeşmesi / 21 Kasım 2008

Kaşgari Tekkesi Çeşmesi