Kaşgari Tekkesi Bahçe Duvarındaki Çeşme

Kaşgari Tekkesi Bahçe Duvarındaki Çeşme / 21 Kasım 2008