Zevki Kadın Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi

Zevki Kadın Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi / 23 Mart 2008