Zevki Kadın Sıbyan Mektebi Kitabesi

Zevki Kadın Sıbyan Mektebi Kitabesi / 23 Mart 2008