Zevki Kadın Sıbyan Mektebi Çeşmesi ve Çeşme Kitabesi

Zevki Kadın Sıbyan Mektebi Çeşmesi ve Çeşme Kitabesi / 23 Mart 2008